Kalendarium

ROK 2014

6 lutego 2014 r. – Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wraz ze Stowarzyszeniami z Irlandii (ADPO – The Association of Data Protection Officers) i Austrii (ARGE DATEN), zostało przyjęte do Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO – Confederation of European Data Protection Organisations).

27 marca 2014 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI pt.: „Praktyczne aspekty wykonywania funkcji ABI”.

28-29 kwietnia 2014 r. – odbyło się 7 Międzynarodowe Sympozjum o Prywatności, zorganizowane przez niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Bezpieczeństwa Danych (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit)(GDD)*. W tym roku, na zaproszenie Organizatorów, o polskich regulacjach opowiadał członek Zarządu Stowarzyszenia ABI, p. Michał Kaczorowski. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były zmiany w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych, które zachodzą poza Niemcami, ale ze względu na transgraniczny charakter działalności wielu firm członkowskich GDD mogą mieć wpływ na ich działalność. Organizatorzy główny nacisk położyli na przybliżenie prac nad unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz  rozwiązaniami przygotowanymi przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC). Stałym elementem sympozjum jest przybliżanie reżimów ochrony danych osobowych innych krajów UE.
Uczestników dyskusji najbardziej interesowały kwestie związane z rejestracją zbiorów danych, roli ABI i kompetencji kontrolnych GIODO.
Link do strony Sympozjum https://www.gdd.de/aktuelles/startseite/7-gdd-fachtagung-datenschutz-international

*GDD jest stowarzyszeniem powstałym w 1977 r., które obecnie liczy ponad 2400 członków (www.gdd.de). Wraz z SABI oraz organizacjami z innych Państw Członkowskich, GDD jest członkiem Konfederacji Europejskich Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO)

6 maja 2014 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI pt.: „BigData w praktyce”.

4 czerwca 2014 r. – seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI pt.: „Analiza stosowanych praktyk oraz aktualnej sytuacji prawnej dla przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych”.

12 czerwca 2014 r . – VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia ABI.

23 czerwca 2014 r. – p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI wygłosił wykład pt.: „Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zarządzaniu ryzykami działalności gospodarczej” podczas Konferencji „Ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych”, która odbyła się w ramach IV dni otwartych dni GIODO w Trójmieście.

10 lipca 2014 r. –  przedstawiciele Stowarzyszenia ABI: Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu, p. Joanna Brylikowska – Sekretarz, p. Michał Kaczorowski – Członek Zarządu oraz dr Stefan Szyszko wzieli udział w spotkaniu z delegacją Krajowej Agencji Ochrony Danych Osobowych Kosowa, która przybyła na wizytą studyjną do Polski. Podczas spotkania, które odbyło się w Biurze GIODO i zostało zorganizowane w ramach projektu Unii Europejskiej „Wsparcie dla instytucji z Kosowa w obszarze ochrony danych osobowych”, przedstawiciele Stowarzyszenia ABI omówili rolę administratora bezpieczeństwa informacji we wdrażaniu przepisów o ochronie danych osobowych w Polsce. 

27 sierpnia 2014 r. – p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – druk nr 2606.

11 września 2014 r. – p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – druk nr 2606 (kontynuacja).

23 września 2014. –  p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu wzięli udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – druk nr 2606 (kontynuacja).

15 października 2014 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI, pt.:”Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych. Zarządzanie ryzykiem w kontekście ochrony informacji”. Seminarium poprowadzili: p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI oraz p. dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej GIODO. Prowadzący omówili problematykę analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz niezbędnych procedur dotyczących ich zabezpieczenia, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praktyczne aspekty i etapy postępowania dotyczące procesu analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w organizacjach. W czasie seminarium testowany był system pozwalający na transmisję wydarzeń on-line, który w przyszłości umożliwi członkom SABI spoza Warszawy, zdalny udział w spotkaniach.

29 października 2014 r. – Prezes SABI Maciej Byczkowski został zaproszony do programu Raport, emitowanego przez Superstację. Rozmowa w studio dotyczyła problemu braku należytej staranności Polaków w kwestii ochrony danych osobowych np. wyrzucaniu dokumentów do śmietnika.  Link do programu: https://www.youtube.com/watch?v=MWzuPHB-8L4

4 listopada 2014 r. – odbyło się seminarium SABI, poświęcone nowym rozporządzeniom wykonawczym wynikającym z ustawy deregulacyjnej. Podczas seminarium omówiono propozycje wstępnego projektu zmian zapisów Rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania zadań ABI oraz rozporządzenia dotyczącego prowadzenia rejestru zbiorów danych, przygotowane przez Zespół Ekspertów SABI. Odniesiono się także do propozycji zmian przesłanych przez członków SABI.

4 listopada 2014 r. – odbyło się posiedzenie senackich Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas których rozpatrywano ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk senacki nr 746, druki sejmowe nr 26062800 2800-A).
Na posiedzeniu Komisji Stowarzyszenie ABI reprezentowali p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu i p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu. Podczas posiedzenia poprawiono zapisy dotyczące wykonywania zadań ABI w art. 36a ust. 2 pkt 1 i 2 oraz zgłaszania ABI do rejestracji GIODO w art. 46e ust. 1 pkt 1 i 2.

18 listopada 2014 r. – w Brukseli, odbyło się spotkanie Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). W spotkaniu, oprócz SABI reprezentowanego przez członka zarządu Michała Kaczorowskiego, udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich z Irlandii (The Association of Data Protection Officers), Francji (Association Française des Correspondants à la Protection des Données à Caractère Personnel), Hiszpanii (Asociación Profesional Española de Privacidad), Niemiec (Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit) oraz Holandii (Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming). Głównym przedmiotem spotkania było omówienie projektów, jakie CEDPO chce podjąć w nadchodzącym roku. Kluczowe z nich to próba wypracowania wspólnych minimalnych wymagań dla DPO/ABI oraz rozpoczęcie prac nad poradnikiem dotyczącym najlepszych praktyk związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozpoczęcie drugiego z projektów będzie uzależnione od pozyskania środków z Komisji Europejskiej, o które CEDPO postara się wystąpić jeszcze w tym roku.

19 – 20 listopada 2014 r. – w Brukseli odbył się Kongres Ochrony Danych organizowany przez International Association of Privacy Professionals. W trakcie licznych paneli zostało poruszonych wiele kwestii istotnych dla środowiska osób zajmujących się ochroną danych, m.in. big data, wykorzystanie aplikacji mobilnych i dronów oraz zmiany regulacyjne w Europie, Ameryce i Azji. Dla inspektorów ochrony danych z międzynarodowych korporacji działających również w Polsce, szczególnie ciekawy był temat obecnej nowelizacji uodo. Na ich pytania, w kuluarowych dyskusjach odpowiadał Michał Kaczorowski, członek zarządu SABI.

3 grudnia 2014 r w Warszawie odbyła się konferencja Geomarketing Now. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Michał Kaczorowski członek Zarządu, który przybliżył uczestnikom prawne aspekty wykorzystania danych lokalizacyjnych w działalności marketingowej.

8 grudnia 2014 r. – odbyło się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI: „ABI po deregulacji”. Seminarium poprowadzili: p. Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI oraz p. dr Grzegorz Sibiga – ekspert prawny Stowarzyszenia. Podczas seminarium udzielono odpowiedzi na wiele pytań dotyczących pełnienia nowej funkcji ABI, pojawiających się w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2015 r., ustawy deregulacyjnej, zmieniającej m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Seminarium to rozpoczyna cykl spotkań, poświęconych tematyce zmian w pełnieniu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych

10 grudnia 2014 r. – Stowarzyszenie ABI przesłało do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz przewodniczących klubów parlamentarnych, stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora. Pismo zostało wysłane w związku z rozpoczęciem procedury powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwości zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP i grupy posłów. – Prezydent RP (.pdf)
– Marszałek Sejmu RP (.pdf
– Minister Administracji i Cyfryzacji (.pdf)
– Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska (.pdf)
– Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (.pdf)
– Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (.pdf)
– Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska (.pdf
– Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (.pdf)
– Przewodniczący Klubu Poselskiego Twojego Ruchu (.pdf)
– Przewodniczący Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka (.pdf)