Webinarium 2021/06/24

Podczas webinarium dla członków SABI, pt.: „Konsekwencje decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul. Część I.  Klauzule powierzenia przetwarzania” przedstawiona została pierwsza z dwóch decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej z tego dnia, tj. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725. W trakcie seminarium omówiliśmy znaczenie tej decyzji oraz jej praktyczne skutki.


W dyskusji udział wzięli: prof. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI, partner w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy oraz adw. Katarzyna Syska, senior associate w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.