Webinarium 2021/10/28

Doświadczenia we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi

W czasie webinarium prowadzący podzielili się doświadczeniami we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, a w dyskusji udział wziął p. Tomasz Izydorczyk, członek Zarządu Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.