Webinarium 2021/10/14

14 października 2021 r. - Doświadczenia w przeprowadzaniu analizy "privacy by design / privacy by default" przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych

Podczas webinarium omówiliśmy doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wzięli: p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI oraz p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.