Webinarium 2020/06/25

Webinarium dotyczące zgłaszania incydentów bezpieczeństwa regulatorowi.

Część pierwszą poprowadził dr Maciej Kawecki – członek Rady Naukowej SABI, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prezes Instytutu Lema, of counsel w Maruta Wachta s.p. ekspert ds. ochrony danych osobowych, w latach 2016-2019 koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych.

W drugiej części odbyła się dyskusja na temat metod szacowania ryzyka związanego z naruszeniami oraz przełożenie tego rodzaju analizy  na wskazywanie możliwych konsekwencji naruszenia we wniosku zgłoszeniowym do Prezesa UODO.

Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI,
a udział w niej wzięli:
p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI
p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI
p. Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI

Link do nagrania webinarium