Webinarium 2020/10/29

Podczas webinarium omówiliśmy i przedyskutowaliśmy bieżące doświadczenia IOD w monitorowaniu obowiązków ochrony danych osobowych w ramach podejmowanych działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom epidemicznym COVID-19 w organizacjach.

Dyskusję poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI

Uczestnicy dyskusji:
p. Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI
p. Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu SABI
p. Mariola Więckowska – Członek Zarządu SABI