Webinarium 2022/03/10

Webinarium dla członków SABI

Dziękujemy z liczny udział w webinarium, podczas którego rozmawialiśmy o konstruowaniu systemów zgłoszeń naruszeń, jako elementu systemów compliance:

  • Data protection by design i Data protection by default – projektowanie procesu zgłaszania naruszeń.
  • Zmiany w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
  • Analiza ryzyka dla nowych procesów przetwarzania

Spotkanie poprowadził dr r.pr. Dominik Lubasz – Członek Rady Naukowej SABI, w dyskusji udział wziął Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI.