Webinarium 2021/03/04

Webinarium dla członków SABI

Podczas webinarium przedyskutowaliśmy i omówiliśmy doświadczenia oraz sposoby budowania świadomości osób dopuszczonych do przetwarzania danych. Podzieliliśmy się metodami zapewniającymi realizację obowiązków ochrony danych osobowych oraz sposobami zapobiegania sytuacjom prowadzącym do naruszania ochrony danych osobowych.

Spotkanie poprowadził Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli: Mariola Więckowska i Tomasz Izydorczyk – członkowie Zarządu SABI.