Webinarium 2022/05/19

Dziękujemy za udział w webinarium pt.: Sytuacja administratora, podmiotu przetwarzającego i IOD w procesach powierzania przetwarzania danych osobowych w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 19 stycznia 2022 r.

W pierwszej części spotkania, prof. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI, omówił sytuację administratora, podmiotu przetwarzającego i IOD w procesach powierzania przetwarzania danych osobowych w świetle decyzji Prezesa UODO z dnia 19 stycznia 2022 r. (Fortum Marketing and Sales Polska).

Druga część webinarium miała formę dyskusji na temat roli IOD w kontroli procesora. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI dokonał wprowadzenia do dyskusji, w której udział wzięli: Andrzej Rutkowski – Wiceprezes SABI oraz prof. Grzegorz Sibiga.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.