Webinarium 2021/12/16

Webinarium, które odbyło się 16 grudnia br., poświęcone było podsumowaniu najważniejszych dla inspektorów ochrony danych wydarzeń z obszaru ochrony danych osobowych w mijającym 2021 r.,  w trzech obszarach:

Podsumowanie najważniejszych dla IOD wydarzeń w 2021 r.
  1. najważniejsze zmiany w prawie ochrony danych osobowych,
  2. najważniejsze dla inspektora ochrony danych procesy orzeczenia sądowe oraz stanowiska organu nadzorczego,
  3. wymagające najwięcej uwagi IOD procesy i sytuacje przetwarzania danych osobowych, biorąc pod uwagę doświadczenia z 2021 r.    

    W webinarium podsumowującym 2021 r. wzięliśmy pod uwagę aspekty prawne, techniczne i organizacyjne wykonywania funkcji IOD w mijającym roku.

Spotkanie poprowadził prof. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI oraz Członkowie Zarządu SABI.