Sebastian Guliński

Sebastian Guliński

Magister inżynier, absolwent SGGW. Ukończył podyplomowe studia „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji” w Instytucie Nauk Prawnych PAN (pierwsza edycja).

Ukończył podyplomowe studia „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych” w SGH, praca dyplomowa  na temat audytu analitycznego RODO, fragment pracy w książce pt. „Audyt Wewnętrzny w Sektorze Finansów Publicznych – Problemy i Wyzwania” redakcja naukowa Paweł Dec, Warszawa 2019 r.

Członek rzeczywisty SABI od 2010 roku. Członek komisji rewizyjnej SABI od 2015 roku (2 kadencja).

Praktyka w obszarze bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych od 2007 roku i trwa. Były ABI Urzędu m.st. Warszawy. Były LABI w Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy. Trener wewnętrzny prowadzący szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie m. st. Warszawy. Członek zespołu wdrażającego RODO w Urzędzie m.st. Warszawy. Były pracownik zespołu IOD Urzędu m.st. Warszawy.

Obecnie główny specjalista w Wydziale Audytów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w  Biurze Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy specjalizujący się w audytach RODO oraz KRI.