Monika Bogatek

Monika Bogatek

Sekretarz Zarząd SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Jest absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, posiada tytuł MBA uzyskany w Wyższej Szkole Zarządzania The Polish Open University w Warszawie akredytowany przez Oxford Brookes University oraz Association of MBAs (AMBA).

Zajmuje się ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w międzynarodowych firmach takich jak Avon Cosmetics Polska, Benefit Systems S.A.  Unisys,  Xerox, obecnie spółki z grupy Mercedes-Benz zajmując się ochroną danych oraz informacji, implementacją polityk z zakresu bezpieczeństwa jak i audytami wewnętrznymi. Zajmuje się zarządzaniem kryzysowym oraz planami ciągłości działania. Uzyskała certyfikat audytora wewnętrzny ISO/IEC 27001.

Pełniła rolę Inspektora Ochrony Danych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji między innymi w :

Benefit Systems S.A. oraz w spółkach z grupy kapitałowej Benefit (Vanity Style sp. z o.o., MultiBenefit  sp. z o.o. FitSport Polska sp. z o.o., Benefit IP sp. z o.o. sp. k.) , Avon Cosmetics Polska sp. z o.o., Unisys Polska sp. z o.o.