prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak

Adwokat, dr hab. nauk prawnych (Polska Akademia Nauk 2016), dr nauk prawnych (UJ, 2006). Od 2016 r. profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Od stycznia 2016 do września 2019 zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich., wcześniej od 2004 do grudnia 2015 r. ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prywatności, ochroną danych osobowych, dostępem do informacji publicznej czy wolnością słowa. Zajmuje się również systemowymi zagadnieniami związanymi z obowiązywaniem i stosowaniem prawa UE w krajowym porządku prawnym.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa do ochrony danych osobowych czy prawa do prywatności, w tym monografii poświęconej ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (Warszawa 2015). Redaktor i współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (wyd. Beck, Warszawa 2019), monografii poświęconej ochronie danych osobowych w sądach i prokuraturze (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019). Jest także współautorką komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (wyd. Must Read Media, Warszawa 2018).

Wykładowca na aplikacji adwokackiej i radcowskiej, a także na studiach podyplomowych, w tym dotyczących ochrony danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego czy Polskiej Akademii Nauk. Szkoleniowiec i trener. Ekspert w programach międzynarodowych, w tym projektach twinningowych czy programach Rady Europy związanych z problematyką ochrony danych osobowych.