Andrzej Petrulewicz

Inspektor Ochrony Danych. Zdobywał doświadczenie w nadzorze nad tworzeniem i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa zarówno  w sektorze bezpieczeństwa narodowego jak i na forum międzynarodowym. Posiada doświadczenie w realizacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz pełnienia funkcji IOD w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Odbył szkolenia z ewaluacji prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne oraz przez Akademię Obrony Narodowej.

Obecnie specjalizuje się w ochronie i bezpieczeństwie danych w sektorze ochrony zdrowia. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie w zakresie ewaluacji,  współdziała w pracach na rzecz profesjonalizacji funkcji IOD.

W ramach prowadzonej firmy ASZKONA Analizy Szkolenia Nadzory organizuje i prowadzi również szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, ochrony ludności i mienia oraz realizacji zadań w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.