Webinarium 2024/03/21

21 marca, członków SABI zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego Karol Witas opowie o tym, jakie działania powinien podejmować IOD w związku z działalnością marketingową Administratora.

Zachęcamy do udziału w webinarium, pt.: „Zgodność działań marketingowych, a wyzwania Inspektora Ochrony Danych” oraz do zapoznania się z szeroką listą planowanych wydarzeń. Lista dostępna jest na stronie https://lnkd.in/ga6afbt

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO

Spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W piątek, 8 marca 2024 r., miała miejsce istotna dla naszego Stowarzyszenia chwila – odbyło się bowiem spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski, Zastępczynią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Agnieszka Grzelak oraz ich współpracownikami. Stowarzyszenie reprezentowane było przez Prezesa Maciej Byczkowski, Wiceprezesa Andrzeja Rutkowskiego, Członka Zarządu Mateusz Jakubik oraz Skarbnika Monika Sobczyk. Mieliśmy okazję zaprezentować działania i inicjatywy, które są podejmowane w celu ustalenia standardów profesjonalnego wykonywania funkcji inspektora ochrony danych. Podczas spotkania poruszyliśmy także kluczowe wyzwania, z jakimi borykają się inspektorzy danych w swojej codziennej pracy oraz zwróciliśmy uwagę na kwestie technologiczne, które tak kluczowe stają się w dzisiejszych czasach.

Doceniamy, że Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych, zwrócił uwagę na nieocenioną rolę, jaką pełnią IOD w systemie ochrony prywatności i danych osobowych, podkreślając jednocześnie potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez nich obowiązków.

W trakcie owocnych rozmów zadeklarowano chęć kontynuacji oraz pogłębienia współpracy pomiędzy SABI, a UODO. Omówiono różne płaszczyzny tej współpracy, co otwiera nowe perspektywy dla dalszego rozwoju i wzmacniania roli inspektora ochrony danych w Polsce.

Spotkanie to stanowiło ważny krok w kierunku dalszego rozwoju i profesjonalizacji funkcji inspektora ochrony danych, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w naszym kraju. Jako Stowarzyszenie, jesteśmy zobowiązani do dalszego promowania idei ochrony danych i wspierania naszych członków w ich codziennych wyzwaniach.

Webinarium 2024/03/07

7 marca odbyło się webinarium dla członków SABI, podczas którego poruszylismy dwa tematy: „Chmura NIE JEST Usługą oraz Projekt EU Data Boundary w Microsoft”. Sesję poprowadził Michal Jaworski (Microsoft), który szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób rozwiązania chmurowe różnią się od tradycyjnych modeli outsourcingowych, a także przedstawił, jak firma Microsoft przystosowuje przetwarzanie danych w chmurze do wymogów RODO na terenie UE oraz EOG.

Zachęcamy zapoznania się z bogatą listą planowanych wydarzeń. Lista dostępna jest na stronie https://lnkd.in/ga6afbt

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO

Webinarium 2024/02/22

22 lutego odbyło się webinarium członków SABI, pt.: „Rola IOD w asystowaniu deweloperowi tworzącemu aplikację”, które poprowadził Rafał Prabucki, PhD.

Celem wydarzenia było omówienie, jak efektywna współpraca między Inspektorami Ochrony Danych, a zespołami deweloperskimi może przyczynić się do budowania bezpiecznych i zgodnych z przepisami aplikacji.

Podczas webinarium poruszyliśmy następujące tematy:
➧ Znaczenie wczesnego zaangażowania IOD w proces projektowania aplikacji.
➧ Jak IOD może asystować deweloperom w zapewnieniu zgodności z przepisami o ochronie danych?
➧ Promowanie zasad „Privacy by Design” i „Privacy by Default”
➧ Zrozumieć dewelopera – praktyczne kazusy
➧ Rola szkoleń i podnoszenia świadomości w zespole deweloperskim

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie: CZŁONKOSTWO

30 stycznia odbył się VI Dzień IOD…

Po trzech latach konferencji zdalnych, które były organizowane w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych, powróciliśmy do formuły stacjonarnej, z możliwością udziału zdalnego dla wszystkich zainteresowanych.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak w ubiegłych latach, stanowiła doskonałą okazję do bezpośrednich spotkań, fascynujących dyskusji i wymiany doświadczeń między członkami SABI, sympatykami naszego Stowarzyszenia oraz innymi profesjonalistami zainteresowanymi aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie zjawiło się niemal 70 uczestników, a dodatkowe ponad 200 osób podłączyło się online, aby wysłuchać wystąpień 17 prelegentów. Każdy z prelegentów dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, tworząc inspirującą atmosferę wymiany myśli.

Dodatkowo, chcemy podzielić się z Wami informacją, że dbamy nie tylko o rozwój intelektualny i wymianę doświadczeń, ale również o minimalizację marnotrawstwa. Po zakończeniu wydarzenia, pozostałe jedzenie zostało zebrane i dostarczone do lokalnej jadłodzielni. Dzięki temu, jedzenie zamiast się marnować, dotarło do potrzebujących i mamy nadzieję, że choć trochę osłodziło ich codzienność.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i prelegentom za zaangażowanie podczas VI Dnia Inspektora Ochrony Danych. Wasza obecność sprawiła, że to wydarzenie było wyjątkowe. Do zobaczenia za rok, z jeszcze większą pasją do ochrony danych!

Lista prelegentów, którzy wzięli udział w Dniu IOD:

Roman Bieda, Maciej Byczkowski, Mirosław Gumularz, Ph.D., Tomasz Izydorczyk, Mateusz Jakubik, Michal Jaworski, mec. Xawery Konarski, dr Patryk Kuzior, Michal Nowakowski, PhD,  Andrzej Petrulewicz,  Dominika Prabucka, Rafał Prabucki, PhD,  Andrzej RutkowskiMarlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ, dr hab. prof. Grzegorz Sibiga, prof. UŚ dr hab Darek Szostek, Mariola Więckowska