Webinarium 2023/09/21

Podczas webinarium Tomasz Izydorczyk oraz zaproszeni goście zaprezentowali ostatnie decyzje Prezesa UODO w zakresie kar administracyjnych dla podmiotów publicznych oraz omówili najważniejsze wskazówki dla IOD wynikające z tych decyzji. Dodatkowo omówiony został, w powyższym kontekście, raport z działalności Prezesa UODO za rok 2022. 

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk, a w dyskusji udział wzięli: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski.

Webinarium 2023/09/07

Podczas webinarium otwierającego spotkania w sezonie 2023/2024 Prezes Zarządu, Maciej Byczkowski, przedstawił plany działania SABI w ramach projektu Profesjonalizacji funkcji IOD.

Przedłużamy termin wypełnienia ankiety dla IOD!

Aż do 25 maja można wziąć udział w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych”

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Uwaga! Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 25 maja 2023 r.

 

Pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych

Stowarzyszenie SABI przeprowadza obecnie pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych.

Badanie jest elementem rozpoczętego w zeszłym roku przez SABI projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych” (więcej informacji na ten temat można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Na podstawie wyników badania ankietowego zostaną opracowane standardy dotyczące wykonywania funkcji IOD w podziale na standardy dla IOD i standardy dla ADO. W kolejnym etapie prac zostanie ustalona lista kontrolna do weryfikowania prawidłowego wykonywania funkcji IOD.

Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 5 kwietnia 2023 r.

 

Webinarium 2022/03/31

Z początkiem wiosny rozpoczęły się kontrole PUODO dotyczące wyłącznie IOD.

Urząd do wybranych podmiotów wysłał wezwania o szczegółowe wyjaśnienia i dowody dotyczące wyznaczenia i wykonywania funkcji IOD. Rozpoczęcie tego rodzaju kontroli zasygnalizowali nam członkowie naszego Stowarzyszenia, których organizacje otrzymały tego rodzaju pisma. Kontrola UODO wymaga odpowiedniego przygotowania się zarówno w zakresie udzielenia odpowiednich odpowiedzi, jak i zapewnienia rozliczności realizacji obowiązków z RODO, zarówno przez ADO jak i przez IOD.

Podczas spotkania przedyskutowaliśmy zakres informacji potrzebnych do złożenia wyjaśnień.  Rozmawialiśmy o tym,  jak skutecznie przygotować się do tego rodzaju kontroli, jak prawidłowo wdrożyć przepisy o IOD w organizacji oraz jaki projekt, w tym zakresie obecnie jest realizowany w SABI.

Zakres tematyczny webinarium:

  1. Wezwania UODO – omówienie pytań organu
  2. Lista kontrolna na potrzeby kontroli – zakres informacji potrzebnych do złożenia wyjaśnień
  3. Zapewnienie rozliczalności realizacji obowiązków ADO w zakresie funkcji IOD
  4. Zapewnienie rozliczalności realizacji zadań przez IOD
  5. Projekt profesjonalizacji funkcji IOD realizowany przez SABI.

Webinarium poprowadzili Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz prof. Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI. W dyskusji udział wzięli członkowie Zarządu: Mariola Więckowska, oraz Andrzej Rutkowski.

Dziękujemy za tak liczny udział w webinarium. W spotkaniu udział wzięło ponad 400 osób. To pokazuje, jak bardzo ważny jest to temat dla naszego środowiska.

Webinarium 2022/02/24

Omówienie orzecznictwa sądowego oraz decyzji PUODO ws. Virgin Mobile oraz ws. dotyczących sektora finansowego

Podczas webinarium omówiliśmy kilka ważnych zagadnień wynikających z orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych z ostatnich kilku miesięcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny zaprezentował odmienne niż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podejście do stosowania art. 83 ust. 2 RODO tj. do przesłanek, które organ powinien wziąć pod uwagę szacując wysokość kary.

Dyskutowaliśmy także o wnioskach płynących z orzecznictwa dotyczącego sektora finansowego: konieczności współdziałania Prezesa UODO z sektorowym organem nadzoru oraz możliwości przechowywania danych przez okres przedawnienia roszczeń.

Spotkanie poprowadził dr hab. r.pr. Arwid Mednis – Członek Rady Naukowej SABI, a w dyskusji udział wziął Tomasz Izydorczyk – Członek Zarządu SABI.