WSA w Warszawie utrzymuje w mocy decyzję Prezesa UODO, który nałożył karę pieniężną na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

WSA w Warszawie uznał, że kara jest skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A38CC0F4B5