Wszczęcie postępowania wobec Fortum Marketing and Sales Polska

Po przeanalizowaniu zgłoszenia naruszenia danych osobowych od Fortum Marketing and Sales Polska, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez tę spółkę.

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1526