Pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych

Stowarzyszenie SABI przeprowadza obecnie pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych.

Badanie jest elementem rozpoczętego w zeszłym roku przez SABI projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych” (więcej informacji na ten temat można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Na podstawie wyników badania ankietowego zostaną opracowane standardy dotyczące wykonywania funkcji IOD w podziale na standardy dla IOD i standardy dla ADO. W kolejnym etapie prac zostanie ustalona lista kontrolna do weryfikowania prawidłowego wykonywania funkcji IOD.

Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 5 kwietnia 2023 r.