Opinia dotycząca konfliktu interesów w wykonywaniu funkcji IOD

Publikujemy opinię prawną „Konflikt interesów w wykonywaniu funkcji inspektora ochrona danych i jego unikanie. Problemy zaistniałe w praktyce i sposoby ich rozwiązania” przygotowaną przez prof. Grzegorza Sibigę, na zlecenie SABI oraz Związku Firm Ochrony Danych Osobowych.

Przygotowana opinia jest bardzo istotnym głosem w toczącej się dyskusji na temat zapewnienia niezależności w wykonywaniu funkcji IOD. To pierwsze tak dogłębne i kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

Przedmiotem opinii jest ustalenie istoty konfliktu interesów, który może występować w wykonywaniu funkcji IOD.

Opinia swym zakresem obejmuje:

 • wyjaśnienie pojęcia konfliktu interesów i celów jego unikania
 • rozumienie konfliktu interesów w ochronie danych osobowych oraz rodzaje konfliktów w działalności IOD
 • analizę dodatkowych zadań i obowiązków realizowanych przez IOD z obszaru ochrony danych w kontekście występowania konfliktu interesów
 • wpływ formy wykonywania funkcji IOD (wewnętrzny oraz outsourcing) na konflikt interesów oraz jego unikanie
 • możliwe modele pełnienia funkcji IOD

Mamy nadzieję, że przedstawiona opinia będzie pomocna w wypracowaniu standardów w zakresie zapewniania niezależności IOD i rekomendowania ich organizacjom w zakresie wspierania niezależności IOD dla prawidłowego wykonywania ich funkcji w różnych organizacjach w Polsce.

W tym miejscu Zarząd SABI składa podziękowania autorowi opinii za przygotowanie tak wszechstronnej i wyczerpującej opinii w temacie bardzo ważnym dla całego środowiska Inspektorów ochrony danych w Polsce.

Dziękujemy również kolegom i koleżankom ze Związku Firm Ochrony Danych Osobowych za podjęcie tematu i współpracę przy przygotowywaniu opinii.

LINK DO OPINII

30 stycznia odbył się VI Dzień IOD…

Po trzech latach konferencji zdalnych, które były organizowane w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych, powróciliśmy do formuły stacjonarnej, z możliwością udziału zdalnego dla wszystkich zainteresowanych.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak w ubiegłych latach, stanowiła doskonałą okazję do bezpośrednich spotkań, fascynujących dyskusji i wymiany doświadczeń między członkami SABI, sympatykami naszego Stowarzyszenia oraz innymi profesjonalistami zainteresowanymi aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie zjawiło się niemal 70 uczestników, a dodatkowe ponad 200 osób podłączyło się online, aby wysłuchać wystąpień 17 prelegentów. Każdy z prelegentów dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, tworząc inspirującą atmosferę wymiany myśli.

Dodatkowo, chcemy podzielić się z Wami informacją, że dbamy nie tylko o rozwój intelektualny i wymianę doświadczeń, ale również o minimalizację marnotrawstwa. Po zakończeniu wydarzenia, pozostałe jedzenie zostało zebrane i dostarczone do lokalnej jadłodzielni. Dzięki temu, jedzenie zamiast się marnować, dotarło do potrzebujących i mamy nadzieję, że choć trochę osłodziło ich codzienność.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i prelegentom za zaangażowanie podczas VI Dnia Inspektora Ochrony Danych. Wasza obecność sprawiła, że to wydarzenie było wyjątkowe. Do zobaczenia za rok, z jeszcze większą pasją do ochrony danych!

Lista prelegentów, którzy wzięli udział w Dniu IOD:

Roman Bieda, Maciej Byczkowski, Mirosław Gumularz, Ph.D., Tomasz Izydorczyk, Mateusz Jakubik, Michal Jaworski, mec. Xawery Konarski, dr Patryk Kuzior, Michal Nowakowski, PhD,  Andrzej Petrulewicz,  Dominika Prabucka, Rafał Prabucki, PhD,  Andrzej RutkowskiMarlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ, dr hab. prof. Grzegorz Sibiga, prof. UŚ dr hab Darek Szostek, Mariola Więckowska

Webinaria w listopadzie

Wszystkich członków naszego Stowarzyszenia zapraszamy do udziału listopadowych webinariach organizowanych przez SABI. To doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy przekazywanej przez najlepszych na rynku ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Poniżej znajduje się harmonogram wydarzeń:

 • 9 listopada 2023 r. – Przegląd decyzji organów nadzorczych dotyczących przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (Prowadzenie: mec. Dominika Nowak-Byrtek)
 • 16 listopada 2023 r. – Dark patterns na gruncie DSA oraz RODO (Prowadzenie: mec. Bartłomiej Żeromski)
 • 23 listopada 2023 r. – Cykl webinarów pt. IOD w JST: Inne formy monitorowania pracowników – analiza przypadków i podejścia do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych (Prowadzenie: Tomasz Izydorczyk; uczestnicy: Honorata Przetocka, Patrycja Kijas, Piotr Tulski)
 • 30 listopada 2023 r. – Banery cookies i zbieranie zgody na cookies – zarzuty NOYB, wnioski Grupy Zadaniowej EROD ds. cookies, postępowania przed organem nadzorczym (Prowadzenie: mec. Katarzyna Syska)

Aktualna lista wydarzeń znajduje się na stronie https://sabi.org.pl/seminaria/

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie:  https://sabi.org.pl/czlonkostwo/

Do zobaczenia na webinariach!

IX Konferencja: Ochrona Danych Osobowych (7.12.2023)

7 grudnia 2023 r., w Warszawie, w Hotelu Intercontinental oraz online odbędzie się IX Konferencja: Ochrona Danych Osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji. 

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo C.H. Beck, a nasze Stowarzyszenie objęło Konferencję swoim patronatem.

Przewodniczącym obrad Konferencji jest adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W 4 panelach, wybitni prelegenci i prelegentki, w tym członkowie Rady Naukowej SABI, podsumują najważniejsze zmiany w prawie ochrony danych osobowych, które miały miejsce w 2023 r. oraz przybliżą czekające nas wyzwania w 2024 r związane w szczególności z rozwojem sztucznej inteligencji.

Organizator przygotował dla członków i członkiń SABI kod rabatowy uprawniający do skorzystania z 15% zniżki na udział w wydarzeniu. Szczegóły zostały wysłane w korespondencji wewnętrznej.

W Konferencji można wziąć udział stacjonarnie lub zdalnie. 

Więcej informacji na temat Konferencji znajduje się na stronie Organizatora.

Konferencja DIGITAL HR (12-14.12.2023)

W dniach 13-14 grudnia 2023 r. , w formule hybrydowej, odbędzie się konferencja DIGITAL HR, organizowana przez Praktycznie Szkolenia Prasołek & Sawicki przy współpracy z AJM Anna Jankowska. 

SABI objęło patronat na wydarzeniem.

Podczas konferencji można będzie posłuchać wystąpień członkini Zarządu SABI i członków naszego Stowarzyszenia, którzy wypowiedzą się w tematach związanych z ochroną danych osobowych w obszarze HR.

Agenda, lista prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.digitalhr.pl/

Członkom SABI przysługuje 10% rabatu na udział w wydarzeniu (szczegóły w korespondencji wewnętrznej).

Studia podyplomowe INP PAN dla IOD

Trwa nabór do IX edycji dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkom SABI przysługuje rabat w wysokości 10% na opłatę za udział w Studiach. Rekrutacja na Studia trwa do dnia 20 października 2023 r. Zapraszamy do zapisów!

Zasady rekrutacji oraz szczegółowy program Studiów dostępne są tutaj:  https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

Ogólne informacje o Studiach

Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.  

Program studiów został podzielony na dwie specjalizacje:

 • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”
 • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

 • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
 • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
 • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych obejmuje przedmioty dotyczące problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym to m.in. tematy dotyczące przetwarzania  danych w grupach kapitałowych, wykorzystywania danych osobowych w marketingu cyfrowym oraz w systemach sztucznej inteligencji

W gronie wykładowców znaleźli się członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie zwykli naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.