Aktualne wyzwania w pracy inspektorów ochrony danych

W najnowszym Newsletterze Urzędu Ochrony Danych Osobowych (9/2021) ukazała się rozmowa prof. INP PAN dr. hab. Grzegorza Sibigi i Pani Moniki Młotkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy z Inspektorami Ochrony Danych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, na temat wymagań pracy inspektorów ochrony danych.

Eksperci dyskutowali na temat kompetencji potrzebnych inspektorom oraz specjalizacji w wykonywaniu ich funkcji.

Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą dyskusją, która dostępna jest w formie:

wywiadu w najnowszym Newsleterze UODO (9/2021)

– nagrania udostępnionego przez UODO.   

Jubileuszowa edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. RODO – naruszenia, decyzje, kary

W dniach 6 i 7 października 2021 r. odbędzie się 10. Konwent Ochrony Danych i Informacji organizowany przez Lubasz i Wspólnicy – Kancelarię Radców Prawnych oraz spółkę audytorską FORSAFE.

Stowarzyszenie SABI objęło patronat nad wydarzeniem.

Temat przewodni nadchodzącej edycji to „RODO – naruszenia, decyzje, kary”. Uczestnicy będą mogli usłyszeć, na jakie zagadnienia trzeba w praktyce zwrócić szczególną uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych.

Logo X Konwent Ochrony Danych i Informacji

Udział w tegorocznym Konwencie Ochrony Danych i Informacji jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie organizatora.

Ze względów bezpieczeństwa również w tym roku Konwent będzie przeprowadzony w całości w formule online.

Więcej informacji na temat konferencji, agenda, lista prelegentów oraz wspomniany formularz rejestracyjny znajdują się na stronie https://konwentodo.pl/.

Studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych

Trwa nabór na studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych.

To już VII edycja studiów organizowanych przez INP PAN, pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie współtworzy program studiów, a w Radzie Programowej zasiadają m.in. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Naukowej: Maciej Byczkowski i Andrzej Rutkowski, a także dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W tym roku, po raz pierwszy studia podzielono na dwie specjalizacje:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”,
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

  • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
  • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące m.in. problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” to m.in. tematy e-prywatności, przetwarzania w grupach kapitałowych, marketingu oraz sztucznej inteligencji.

W gronie doskonałych wykładowców znaleźli członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.

Rekrutacja trwa do dnia 20 października 2021 r. Zapraszamy i zachęcamy do zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona!

!!!Członkom SABI przysługuje 10% rabat na czesne!!!  

Szczegółowe informacje, w tym lista prelegentów, program studiów, harmonogram zjazdów czy wysokość czesnego, dostępne są na stronie: https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych

4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

Decyzja reguluje cel i zakres standardowych klauzul umownych, obowiązki stron przetwarzających dane osobowe oraz postępowanie przy naruszeniu klauzul i rozwiązaniu umowy.  

O konsekwencjach tej decyzji porozmawiamy na webinarium dla członków SABI, które odbędzie się 24 czerwca br.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych

12 maja br., odbędzie się (on-line) XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), którego tematem będzie Zarządzanie naruszeniami ochrony danych – doświadczenia po 3 latach stosowania RODO. Organizatorem Forum jest Centrum Promocji Informatyki.

Patronat nad tym wydarzeniem objęło SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Za najwyższy poziom merytoryczny XXX Forum ADO/IOD odpowiada adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI, który opracował program i poprowadzi obrady Forum.

Wśród prelegentek i prelegentów znajdą się członkowie Zarządu SABI: Maciej Byczkowski i Tomasz Izydorczyk oraz członkowie naszego Stowarzyszenia. Pełna lista prelegentów znajduje się na stronie https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

Forum będzie w całości poświęcone problemom naruszeń ochrony danych, w tym:
✔ustaleniu zaistnienia naruszenia ochrony danych
✔ analizie ryzyka w naruszeniach
✔ działaniom zaradczym po naruszeniu
✔praktycznym trudnościom w zgłaszania naruszeń do UODO
✔ dobrym praktykom w zawiadamianiu podmiotów danych
✔naruszeniom transgranicznym
✔ roli inspektora ochrony danych w zarządzania naruszeniami

Więcej informacji na temat Forum znajduje się pod adresem: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

❗ Dla wszystkich członków SABI Organizator przygotował 10% zniżkę za udział w Forum.  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym Forum ADO/IOD!

Rzeczowo o Prawie: „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.” – 27.01.2021 r.

W środę, 27 stycznia, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy organizuje wyjątkową konferencję on-line w ramach cotygodniowych spotkań Rzeczowo o Prawie: Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2021 r.”, by dokonać przeglądu niezwykle istotnych kwestii dla praktyki prawa ochrony danych osobowych w tym roku.

Konferencję poprowadzą: dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Dominik Lubasz, mec. Witold Chomiczewski LL.M.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe  informacje dostępne są na stronie: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Rejestracja: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2021/

Formularz „Zadaj pytanie prelegentom konferencji” https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LjOLqfREbE2EmSRe7JCD5DjphGwxaDBOuHPpsugACHBUOERYTFZGSkpRVE9BRVNON1NUMUhQM0NWRS4u

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!