Webinaria w listopadzie

Wszystkich członków naszego Stowarzyszenia zapraszamy do udziału listopadowych webinariach organizowanych przez SABI. To doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy przekazywanej przez najlepszych na rynku ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Poniżej znajduje się harmonogram wydarzeń:

  • 9 listopada 2023 r. – Przegląd decyzji organów nadzorczych dotyczących przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (Prowadzenie: mec. Dominika Nowak-Byrtek)
  • 16 listopada 2023 r. – Dark patterns na gruncie DSA oraz RODO (Prowadzenie: mec. Bartłomiej Żeromski)
  • 23 listopada 2023 r. – Cykl webinarów pt. IOD w JST: Inne formy monitorowania pracowników – analiza przypadków i podejścia do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych (Prowadzenie: Tomasz Izydorczyk; uczestnicy: Honorata Przetocka, Patrycja Kijas, Piotr Tulski)
  • 30 listopada 2023 r. – Banery cookies i zbieranie zgody na cookies – zarzuty NOYB, wnioski Grupy Zadaniowej EROD ds. cookies, postępowania przed organem nadzorczym (Prowadzenie: mec. Katarzyna Syska)

Aktualna lista wydarzeń znajduje się na stronie https://sabi.org.pl/seminaria/

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie:  https://sabi.org.pl/czlonkostwo/

Do zobaczenia na webinariach!

IX Konferencja: Ochrona Danych Osobowych (7.12.2023)

7 grudnia 2023 r., w Warszawie, w Hotelu Intercontinental oraz online odbędzie się IX Konferencja: Ochrona Danych Osobowych. Główne problemy ochrony danych osobowych w 2023 r. i wyzwania sztucznej inteligencji. 

Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo C.H. Beck, a nasze Stowarzyszenie objęło Konferencję swoim patronatem.

Przewodniczącym obrad Konferencji jest adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN – Przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W 4 panelach, wybitni prelegenci i prelegentki, w tym członkowie Rady Naukowej SABI, podsumują najważniejsze zmiany w prawie ochrony danych osobowych, które miały miejsce w 2023 r. oraz przybliżą czekające nas wyzwania w 2024 r związane w szczególności z rozwojem sztucznej inteligencji.

Organizator przygotował dla członków i członkiń SABI kod rabatowy uprawniający do skorzystania z 15% zniżki na udział w wydarzeniu. Szczegóły zostały wysłane w korespondencji wewnętrznej.

W Konferencji można wziąć udział stacjonarnie lub zdalnie. 

Więcej informacji na temat Konferencji znajduje się na stronie Organizatora.

Konferencja DIGITAL HR (12-14.12.2023)

W dniach 13-14 grudnia 2023 r. , w formule hybrydowej, odbędzie się konferencja DIGITAL HR, organizowana przez Praktycznie Szkolenia Prasołek & Sawicki przy współpracy z AJM Anna Jankowska. 

SABI objęło patronat na wydarzeniem.

Podczas konferencji można będzie posłuchać wystąpień członkini Zarządu SABI i członków naszego Stowarzyszenia, którzy wypowiedzą się w tematach związanych z ochroną danych osobowych w obszarze HR.

Agenda, lista prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://www.digitalhr.pl/

Członkom SABI przysługuje 10% rabatu na udział w wydarzeniu (szczegóły w korespondencji wewnętrznej).

Studia podyplomowe INP PAN dla IOD

Trwa nabór do IX edycji dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Członkom SABI przysługuje rabat w wysokości 10% na opłatę za udział w Studiach. Rekrutacja na Studia trwa do dnia 20 października 2023 r. Zapraszamy do zapisów!

Zasady rekrutacji oraz szczegółowy program Studiów dostępne są tutaj:  https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

Ogólne informacje o Studiach

Kierownikiem Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

Celem Studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.  

Program studiów został podzielony na dwie specjalizacje:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

  • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
  • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych obejmuje przedmioty dotyczące problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym to m.in. tematy dotyczące przetwarzania  danych w grupach kapitałowych, wykorzystywania danych osobowych w marketingu cyfrowym oraz w systemach sztucznej inteligencji

W gronie wykładowców znaleźli się członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie zwykli naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.

Nowe Władze SABI

W czwartek, 15 czerwca, podczas XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, wybraliśmy nowe Władze Stowarzyszenia na VI kadencję:

Zarząd:

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu
Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu
Mariola Więckowska – Wiceprezes Zarządu
Monika Sobczyk – Skarbnik
Monika Bogatek – Sekretarz
Mateusz Jakubik – Członek Zarządu
Arkadiusz Reiter – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Sebastian Guliński
Tomasz Izydorczyk
Wojciech Jakubowski
Jarosław Majczyk
Katarzyna Ryżko

Gratulujemy wyboru!

D E B A T A

 Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz
SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

„5 lat stosowania RODO – 5 lat działalności inspektorów ochrony danych”

30 maja 2023 r.

Sala Marii Skłodowskiej-Curie, Pałac Staszica

/transmisja debaty online/

10:00 – 10:10  Otwarcie Debaty

10.10 – 10.15 Podsumowanie działalności studiów podyplomowych INP PAN „Inspektor ochrony danych”

10:15 – 10:30  Podsumowanie 5 lat działań SABIProjekt Profesjonalizacji funkcji IOD

10:30 – 11:00  Wykład inauguracyjny: Skoordynowane działanie egzekucji prawa dotyczące wyznaczenia i pozycji inspektora ochrony danych 

Dr Urszula Góral, Instytut Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IOD w Kancelarii Sejmu RP, b. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:45  Panel I „ekspercki”: Reforma ochrony danych osobowych – sukcesy i porażki stosowania przepisów o inspektorach ochrony danych. Oceny stanu obecnego i wnioski na przyszłość.

Prowadzący panel: prof. INP Pan dr hab. Grzegorz Sibiga, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Inspektor ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI
Uczestnicy panelu: prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, dr Urszula Góral, dr Paweł Litwiński, dr Dominik Lubaszdr hab. Arwid Mednis

12:45 – 13:00  Przerwa

13:00 – 14:30 Panel II „inspektorski”: Praktyczne problemy i wyzwania dla Inspektorów ochrony danych z perspektywy 5 lat stosowania RODO. Przyszłość funkcji IOD.

Prowadzący panel: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI
Uczestnicy panelu:
Monika Bogatek, Agnieszka Gębicka, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Andrzej Rutkowski, Monika Sobczyk, Mariola Więckowska.

14:30 – 14:45 Podsumowanie debaty


ORGANIZATORZY
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

PARTNERZY DEBATY

     

PATRONI MEDIALNI