Nieoficjalne tłumaczenie „FAQ” dotyczącego wyroku w sprawie Schrems II.

Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowane zostało nieoficjalne tłumaczenie często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi  (Schrems II). Listę pytań i odpowiedzi przygotowała Europejska Rada Ochrony Danych.

Angielska wersja dokumentu dostępna jest TU, a z nieoficjalnym tłumaczeniem można zapoznać się TU.  

Wytyczne dla „Spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów”

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym
wydało wytyczne dla „Spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów”.

Z punktu widzenia danych osobowych interesujące są dwa zapisy:

PROCEDURA: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom/pracownikom/dostawcom wydarzenia/ spotkania

2. Zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników wydarzenia / spotkania, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem.

7. Zaleca się mierzenie temperatury u uczestników / pracowników obsługi / dostawców wydarzenia / spotkania za ich zgodą przez obsługę̨ (osobę wyznaczoną) za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych.

Rewizja RODO w Unii Europejskiej

Opinia na temat RODO skierowana z Polski: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation/F511387

Informacja o całym procesie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation

Stanowiska pochodzące z innych państw UE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation/feedback?p_id=7669437