Rewizja RODO w Unii Europejskiej

Opinia na temat RODO skierowana z Polski: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation/F511387

Informacja o całym procesie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation

Stanowiska pochodzące z innych państw UE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation/feedback?p_id=7669437

EROD o aplikacjach wspierających walkę z pandemią COVID-19.

14 kwietnia 2020 r., podczas 21. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła pismo dotyczące projektu wskazówek Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji wspierających walkę z COVID-19.

Więcej informacji na stronie EROD i UODO.

Oświadczenie prasowe z 15.04.2020 r. (tłumaczenie nieoficjalne)

Pismo EROD z 14.04.2020 r. dot. projektu wskazówek KE ws. aplikacji wspierających walkę z COVID-19 (tłumaczenie nieoficjalne)

Prezes UODO umorzył postępowanie.

Decyzją z 6 kwietnia 2020 r., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, umorzył postępowanie dotyczące przetwarzania danych w związku z wymogiem składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu. O szczegółach można poczytać na stronie UODO.