Nowe Władze SABI

W czwartek, 15 czerwca, podczas XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, wybraliśmy nowe Władze Stowarzyszenia na VI kadencję:

Zarząd:

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu
Andrzej Rutkowski – Wiceprezes Zarządu
Mariola Więckowska – Wiceprezes Zarządu
Monika Sobczyk – Skarbnik
Monika Bogatek – Sekretarz
Mateusz Jakubik – Członek Zarządu
Arkadiusz Reiter – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Sebastian Guliński
Tomasz Izydorczyk
Wojciech Jakubowski
Jarosław Majczyk
Katarzyna Ryżko

Gratulujemy wyboru!

D E B A T A

 Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz
SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

„5 lat stosowania RODO – 5 lat działalności inspektorów ochrony danych”

30 maja 2023 r.

Sala Marii Skłodowskiej-Curie, Pałac Staszica

/transmisja debaty online/

10:00 – 10:10  Otwarcie Debaty

10.10 – 10.15 Podsumowanie działalności studiów podyplomowych INP PAN „Inspektor ochrony danych”

10:15 – 10:30  Podsumowanie 5 lat działań SABIProjekt Profesjonalizacji funkcji IOD

10:30 – 11:00  Wykład inauguracyjny: Skoordynowane działanie egzekucji prawa dotyczące wyznaczenia i pozycji inspektora ochrony danych 

Dr Urszula Góral, Instytut Politologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, IOD w Kancelarii Sejmu RP, b. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:45  Panel I „ekspercki”: Reforma ochrony danych osobowych – sukcesy i porażki stosowania przepisów o inspektorach ochrony danych. Oceny stanu obecnego i wnioski na przyszłość.

Prowadzący panel: prof. INP Pan dr hab. Grzegorz Sibiga, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Inspektor ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI
Uczestnicy panelu: prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, dr Urszula Góral, dr Paweł Litwiński, dr Dominik Lubaszdr hab. Arwid Mednis

12:45 – 13:00  Przerwa

13:00 – 14:30 Panel II „inspektorski”: Praktyczne problemy i wyzwania dla Inspektorów ochrony danych z perspektywy 5 lat stosowania RODO. Przyszłość funkcji IOD.

Prowadzący panel: Maciej Byczkowski, Prezes Zarządu SABI
Uczestnicy panelu:
Monika Bogatek, Agnieszka Gębicka, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Andrzej Rutkowski, Monika Sobczyk, Mariola Więckowska.

14:30 – 14:45 Podsumowanie debaty


ORGANIZATORZY
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

PARTNERZY DEBATY

     

PATRONI MEDIALNI

     

 

Stowarzyszenie SABI jako Członek Konfederacji Europejskich Organizacji Ochrony Danych (CEDPO) zaprasza na dyskusję on-line z zastępcą komisarza irlandzkiej Komisji Ochrony Danych Tonym Delaneyem na temat wyzwań związanych z dochodzeniami transgranicznymi w ramach RODO, która odbędzie się 23 maja br.

Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) na koniec 2022 r. prowadziła 22 otwarte dochodzenia transgraniczne.  Tony Delaney, zastępca komisarza ds. ochrony danych w DPC, przedstawi szczegółowo w trakcie dyskusji złożoność wyzwań prawnych, regulacyjnych i instytucjonalnych związanych z prowadzeniem tego typu dochodzeń.

Dzięki swojej pozycji głównego organu regulacyjnego w wielu najważniejszych transgranicznych dochodzeniach prowadzonych w UE, Irlandzka Komisja Ochrony Danych ma wyjątkową pozycję i  doświadczenie, dzięki czemu może przedstawić dogłębny wgląd w ten techniczny, złożony i czasami kontrowersyjny obszar prawa ochrony danych.

Dyskusję organizuje Irlandzkie Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych (dpo.ie)

Więcej informacji: https://lnkd.in/eFkvBd_q

Zbliża się 5. rocznica rozpoczęcia stosowania RODO, w tym 5. rocznica rozpoczęcia pełnienia funkcji przez Inspektorów ochrony danych.

Z tej okazji SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych – we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences) organizuje specjalną rocznicową Debatę:

„5 lat stosowania RODO – 5 lat działalności Inspektorów ochrony danych”.

Debata odbędzie się 30 maja 2023 r., w godz. 10 – 15 i będzie transmitowana na kanale YouTube.

W programie m.in.:

  1. Podsumowanie 5 lat działań SABI dla rozwoju środowiska IOD w Polsce – w tym Projekt Profesjonalizacji funkcji IOD.
  2. Panel ekspercki: Reforma ochrony danych osobowych – sukcesy i porażki Inspektorów ochrony danych. Wnioski na przyszłość.
  3. Panel inspektorski – Praktyczne problemy i wyzwania dla IOD z perspektywy 5 lat stosowania RODO. Przyszłość funkcji IOD.


Debatę poprowadzą Grzegorz Sibiga – Przewodniczący Rady Naukowej SABI oraz Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI.

Więcej szczegółów wkrótce.
Zapraszamy – rezerwujcie termin w kalendarzach!

Przedłużamy termin wypełnienia ankiety dla IOD!

Aż do 25 maja można wziąć udział w badaniu ankietowym prowadzonym w ramach projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych”

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Uwaga! Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 25 maja 2023 r.

 

List Przewodniczącego Rady Naukowej SABI do członków SABI w sprawie CEF i inicjatywy współpracy SABI-UODO

Przewodniczący Rady Naukowej SABI, adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, wystosował  list do członków SABI w sprawie CEF i inicjatywy współpracy SABI-UODO. Treść niniejszego listu oraz pismo przesłane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie badania ankietowego załączamy poniżej.