Pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych

Stowarzyszenie SABI przeprowadza obecnie pierwsze w Polsce badanie funkcji Inspektora ochrony danych.

Badanie jest elementem rozpoczętego w zeszłym roku przez SABI projektu „Profesjonalizacji funkcji Inspektora ochrony danych” (więcej informacji na ten temat można znaleźć na na stronie oraz na LinkedIn.
 
Na podstawie wyników badania ankietowego zostaną opracowane standardy dotyczące wykonywania funkcji IOD w podziale na standardy dla IOD i standardy dla ADO. W kolejnym etapie prac zostanie ustalona lista kontrolna do weryfikowania prawidłowego wykonywania funkcji IOD.

Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest pod linkiem:  https://lnkd.in/dcYhxnZq

Ankietę można wypełnić od razu w całości lub rozłożyć jej wypełnienie w czasie. Termin zakończenia badania upływa w dniu 5 kwietnia 2023 r.

 

Webinarium 2023/02/09

W lutym kontynuujemy cykl webinariów IOD w JST. Tym razem Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI) oraz zaproszeni goście – członkowie SABI: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski, rozmawiali o naruszeniach ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne na stronie https://lnkd.in/eigptM8

 

26 stycznia 2023 r. odbyła się ogólnopolska, bezpłatna konferencja (on-line): Inspektor ochrony danych 2.0 – Czas innowacji.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: V DZIEŃ IOD.

Webinarium 2023/01/12

W związku z prowadzonym projektem profesjonalizacji funkcji IOD w 2023 roku kontynuujemy cykl webinariów dla członków SABI poświęcony tej inicjatywnie.  

Podczas drugiego webinarium z cyklu: Maciej Byczkowski (Prezes Zarządu SABI), Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu), Andrzej Rutkowski (Wiceprezes Zarządu SABI), Monika Sobczyk (Medicover), rozmawiali o budowaniu zespołu IOD.

 

Webinarium 2022/12/15

Ostatnie w 2022 r. webinarium za nami. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu, podczas którego rozmawialiśmy na temat Data Governance Act (DGA).

Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI), dr Mirosław Gumularz (GKK Gumularz Kozik Kancelaria) oraz dr Dominik Sybilski (Naczelnik Wydziału Regulacji Wykorzystywania i Wymiany Danych, Departament Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) omówili główne założenia DGA, porozmawiali o tym, jakie rozwiązania w prawie krajowym musi wdrożyć każdy kraj członkowski i jaki jest wpływ tej regulacji na administratorów danych. 

Webinarium 2022/12/01

Dziękujemy za liczny udział i bardzo ciekawe dyskusje podczas webinarium pt.: IOD w JST Aktualne wyzwania w ochronie danych osobowych w JST, które odbyło się 1 grudnia.

Było to pierwsze webinarium z cyklu IOD w JST, podczas którego dyskutowaliśmy o:

  • wyzwaniach stawianych przez Inspektorami w JST
  • przykładach dobrych praktyk wypracowanych przez Inspektorów
  • nowych zadaniach dla samorządów wpływających na procesy przetwarzania danych w urzędach

Spotkanie poprowadził Tomasz Izydorczyk, Członek Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli zaproszeni goście – członkowie SABI: Patrycja Kijas, Honorata Przetocka i Piotr Tulski.