Prezes UODO wszczyna postępowanie wobec SGGW

Po kontroli przeprowadzonej na SGGW w związku naruszeniem ochrony danych, Prezes UODO wszczyna postępowanie administracyjne. Więcej informacji na stronie Urzędu.