Kolejna kara finansowa Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył 20 tys. zł. kary na {…} sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
Dodatkowo właścicielowi spółki grozi za to odpowiedzialność karna.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1480

https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.19.2019