Usuwanie nadmiarowych danych z dokumentacji pracowniczej.

Polecamy zapoznanie się ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestii minimalizowania danych w dokumentacji pracowniczej.