Wyciek z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dane ponad 50 tysięcy polskich prokuratorów, sędziów i asesorów, w tym numery PESEL, adresy zamieszkania i adresy mailowe, wyciekły z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Więcej informacji w komunikacie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.