Prezes UODO umorzył postępowanie.

Decyzją z 6 kwietnia 2020 r., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, umorzył postępowanie dotyczące przetwarzania danych w związku z wymogiem składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu. O szczegółach można poczytać na stronie UODO.