VIII edycja studiów podyplomowych „INSPEKTOR OCHRONY DANYCH”

Rozpoczęła się rekrutacja na VIII edycję studiów podyplomowych „INSPEKTOR OCHRONY DANYCH”, prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pod kierownictwem dr hab. Grzegorza Sibigi, prof. INP PAN, Przewodniczącego Rady Naukowej SABI.

Patronat nad studiami objęli: Urząd Ochrony Danych Osobowych, SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, IAB Polska.

Studia realizowane są w dwóch specjalizacjach:

 • Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych
 • Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym

Program  studiów obejmuje m. in.:

 • Zasady przetwarzania danych osobowych: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. Warunek rozliczalności.
 • Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych.  Warsztaty: sporządzanie umów.
 • Profilowanie danych osobowych i zakaz zautomatyzowanych decyzji indywidualnych.
 • Transfer danych do państw trzecich.
 • Przetwarzanie danych osobowych w systemach AI. 
 • Wyznaczanie inspektora ochrony danych, jego zadania i ich realizacja.
 • Monitorowanie przez IOD zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami. 
 • Znaczenie norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO. Zabezpieczenie danych osobowych według RODO.
 • Ochrona danych osobowych w handlu elektronicznym.
 • Wpływ nowych aktów prawnych w UE (m.in. DGA i DSA) na ochronę danych osobowych.


Wśród wykładowców znajdują się pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni inspektorzy ochrony danych, jak również pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • Maciej Byczkowski (Prezes SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
 • Dr Hab. Mateusz Błachucki, Prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • Piotr Drobek (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • Dr Wojciech Drobny (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • Dr Hab. Paweł Fajgielski, Prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Urszula Góral (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • Tomasz Izydorczyk (Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
 • Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki I Wspólnicy Kancelaria Prawna)
 • Monika Krasińska (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • Sławomir Kowalski (Maruta Wachta)
 • Pr. Izabela Kowalczuk-Pakuła (Bird & Bird)
 • Dr Paweł Litwiński (Barta Litwiński)
 • Pr. Dr Bartosz Marcinkowski (Domański Zakrzewski Palinka)
 • Dr Hab. Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski)
 • Andrzej Rutkowski (Wiceprezes SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
 • Dr Hab. Grzegorz Sibiga, Prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych Pan)
 • Dr Paweł Skuczyński (Uniwersytet Warszawski)
 • Katarzyna Syska (Traple, Konarski, Podrecki I Wspólnicy Kancelaria Prawna)
 • Mariola Więckowska (Lexdigital, Członkini Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych)
 • Piotr Wojakowski (European Network Security Institute)
 • Dr Hab. Agnieszka Grzelak, Prof. Alk  (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Pr. Patrycja Szurmak (Traple, Konarski, Podrecki I Wspólnicy Kancelaria Prawna)
 • Mateusz Kupiec (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty, które prowadzone będą w formie zdalnej i stacjonarnej (z dostępem zdalnym).

Rekrutacja na studia potrwa do dnia 24 października 2022 r. !!!Członkom SABI przysługuje 10% rabat na czesne!!! 

Więcej szczegółów na stronie: https://lnkd.in/eZ4Xeec