List Przewodniczącego Rady Naukowej SABI do członków SABI w sprawie CEF i inicjatywy współpracy SABI-UODO

Przewodniczący Rady Naukowej SABI, adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, wystosował  list do członków SABI w sprawie CEF i inicjatywy współpracy SABI-UODO. Treść niniejszego listu oraz pismo przesłane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie badania ankietowego załączamy poniżej.