EROD opublikowała nowe wytyczne.

Podczas 23 sesji plenarnej, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła dwa dokumenty:

Wytyczne nr 03/2020 w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście epidemii COVID-19

Wytyczne nr 04/2020 dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji i narzędzi do śledzenia kontaktów w kontekście epidemii COVID-19

Kolejna kara finansowa Prezesa UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył 20 tys. zł. kary na {…} sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
Dodatkowo właścicielowi spółki grozi za to odpowiedzialność karna.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1480

https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.19.2019