Webinarium 2021/10/28

Wszystkich członków SABI zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego podzielimy się doświadczeniami we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi.

Webinarium poprowadzi p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wezmą członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO

Webinarium 2021/10/14

Podczas webinarium omówiliśmy doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wzięli: p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI oraz p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/09/30

Podczas II części webinarium poświęconego decyzji Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych rozmawialiśmy o klauzulach przy przekazywaniu danych do państw trzecich.

Webinarium poprowadziły adw. Katarzyna Syska, senior associate w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy oraz r.pr. Dominika Nowak, senior associate w Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Webinarium 2021/10/07

Podczas webinarium „Ocena ryzyka z uwzględnieniem wniosków wynikających z decyzji Prezesa UODO” dokonaliśmy przeglądu decyzji Prezesa UODO w sprawach m.in.: Ergo Hestia, Warta, Sąd Rejonowy w Zgierzu, ENEA i Morele. Omówiliśmy wybrane poglądy organu dotyczące oceny ryzyka oraz rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski dla administratorów i inspektorów płyną z decyzji Prezesa UODO.

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk – członek Zarządu SABI.

W dyskusji udział wzięli: dr r. pr. Dominik Lubasz (członek Rady Naukowej SABI), a także członkowie Zarządu SABI: Mariola Więckowska, Maciej Byczkowski oraz Andrzej Rutkowski.

Webinarium: Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych osobowych poza EOG

11 sierpnia br., odbędzie się webinarium pt. „Wyrok w sprawie Schrems II i jego znaczenie dla transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy”, które organizuje Partner Prawny SABI – Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Podczas spotkania, adw. Xawery Konarski, adw. dr hab. Grzegorz Sibiga oraz dr Iga Małobęcka-Szwast, kompleksowo przedstawią problematykę prawną transferu danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zawartych w wyroku w sprawie  Schrems II.

Rejestracja pod linkiem: https://lnkd.in/esfp3QX

Udział w webinarium jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.          

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.