Webinarium 2022/01/20

Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w webinarium, pt.: Cookies i inne technologie śledzenia zachowań w sieci w kontekście spełniania wymogów RODO, podczas którego rozmawialiśmy o technologiach, które obecnie są stosowane do śledzenia oraz o tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Dyskutowaliśmy też o tym, jak wykorzystywać technologie śledzenia, aby spełniać wymogi prawne i nie naruszać praw i wolności osób. Omówiliśmy także przykładowe pytania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ciasteczka – kierowane do Administratorów oraz decyzję Prezesa UODO w sprawie iSecure.

Spotkanie poprowadziła Mariola Więckowska, Członkini Zarządu SABI, a w dyskusji udział wezmą Członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Gościem specjalnym była Katarzyna Ułasiuk, Członkini Zarządu iSecure Sp. z o.o.

Webinarium 2021/12/16

Webinarium, które odbyło się 16 grudnia br., poświęcone było podsumowaniu najważniejszych dla inspektorów ochrony danych wydarzeń z obszaru ochrony danych osobowych w mijającym 2021 r.,  w trzech obszarach:

Podsumowanie najważniejszych dla IOD wydarzeń w 2021 r.
  1. najważniejsze zmiany w prawie ochrony danych osobowych,
  2. najważniejsze dla inspektora ochrony danych procesy orzeczenia sądowe oraz stanowiska organu nadzorczego,
  3. wymagające najwięcej uwagi IOD procesy i sytuacje przetwarzania danych osobowych, biorąc pod uwagę doświadczenia z 2021 r.    

    W webinarium podsumowującym 2021 r. wzięliśmy pod uwagę aspekty prawne, techniczne i organizacyjne wykonywania funkcji IOD w mijającym roku.

Spotkanie poprowadził prof. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI oraz Członkowie Zarządu SABI.   

Webinarium 2021/11/25

IOD podczas czwartej fali COVID-19

25 listopada 2021 r., odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: IOD podczas czwartej fali COVID-19.

Podczas spotkania, które poprowadził Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, dokonano przeglądu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z czwartą  falą pandemii COVID19.

W dyskusji udział wzięli członkinie Zarządu: Monika Bogatek i Mariola Więckowska oraz Dariusz Mikołajczyk, członek SABI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych webinariach zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/11/18

W czwartek, 18 listopada 2021 r., odbyło się webinarium dla członków SABI, pt.: Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów. Podczas spotkania odbyła się ciekawa dyskusja o:

Analiza projektu ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem ryzyk związanych ze zgłoszeniami sygnalistów

–  wątpliwościach i problemach, jakie wprowadza projekt ustawy

–  ryzykach, które trzeba będzie uwzględnić w ocenie ryzyka i ocenie skutków

–  działania przygotowawczych, które mogą już podjąć pracodawcy.

Webinarium poprowadził Tomasz Izydorczyk – członek Zarządu SABI, a w dyskusji udział wzięli:  Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI oraz dr Mirosław Gumularz – GKK Gumularz Kozik Kancelaria.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/10/28

Doświadczenia we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi

W czasie webinarium prowadzący podzielili się doświadczeniami we wdrażaniu nowych standardowych klauzul umownych z podmiotami przetwarzającymi.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI, a w dyskusji udział wziął p. Tomasz Izydorczyk, członek Zarządu Stowarzyszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.

Webinarium 2021/10/14

14 października 2021 r. - Doświadczenia w przeprowadzaniu analizy "privacy by design / privacy by default" przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych

Podczas webinarium omówiliśmy doświadczenia w przeprowadzaniu analizy „privacy by design / privacy by default” przy projektowaniu i wdrożeniach aplikacji mobilnych.

Webinarium poprowadził p. Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu SABI. W dyskusji udział wzięli: p. Maciej Kołodziej – Wiceprezes Zarządu SABI oraz p. Piotr Wojakowski – Dyrektor ds. bezpieczeństwa ENSI.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.