Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych

4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725.

Decyzja reguluje cel i zakres standardowych klauzul umownych, obowiązki stron przetwarzających dane osobowe oraz postępowanie przy naruszeniu klauzul i rozwiązaniu umowy.  

O konsekwencjach tej decyzji porozmawiamy na webinarium dla członków SABI, które odbędzie się 24 czerwca br.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach (webinariach) i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do SABI. Informacje na temat członkostwa dostępne są w zakładce CZŁONKOSTWO.