XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych

12 maja br., odbędzie się (on-line) XXX Forum Administratorów Danych Osobowych/Inspektorów Ochrony Danych (ADO/IOD), którego tematem będzie Zarządzanie naruszeniami ochrony danych – doświadczenia po 3 latach stosowania RODO. Organizatorem Forum jest Centrum Promocji Informatyki.

Patronat nad tym wydarzeniem objęło SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Za najwyższy poziom merytoryczny XXX Forum ADO/IOD odpowiada adw. prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, Przewodniczący Rady Naukowej SABI, który opracował program i poprowadzi obrady Forum.

Wśród prelegentek i prelegentów znajdą się członkowie Zarządu SABI: Maciej Byczkowski i Tomasz Izydorczyk oraz członkowie naszego Stowarzyszenia. Pełna lista prelegentów znajduje się na stronie https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

Forum będzie w całości poświęcone problemom naruszeń ochrony danych, w tym:
✔ustaleniu zaistnienia naruszenia ochrony danych
✔ analizie ryzyka w naruszeniach
✔ działaniom zaradczym po naruszeniu
✔praktycznym trudnościom w zgłaszania naruszeń do UODO
✔ dobrym praktykom w zawiadamianiu podmiotów danych
✔naruszeniom transgranicznym
✔ roli inspektora ochrony danych w zarządzania naruszeniami

Więcej informacji na temat Forum znajduje się pod adresem: https://www.cpi.com.pl/php/impreza.php?id=876

❗ Dla wszystkich członków SABI Organizator przygotował 10% zniżkę za udział w Forum.  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym Forum ADO/IOD!