Studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych

Trwa nabór na studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych.

To już VII edycja studiów organizowanych przez INP PAN, pod patronatem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie współtworzy program studiów, a w Radzie Programowej zasiadają m.in. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Naukowej: Maciej Byczkowski i Andrzej Rutkowski, a także dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w INP PAN i przewodniczący Rady Naukowej SABI.

W tym roku, po raz pierwszy studia podzielono na dwie specjalizacje:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”,
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Studia składają się z 4 bloków zajęć (wspólnych dla obu specjalizacji) obejmujących:

  • podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych,
  • obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych,
  • wykonywanie zadań inspektora ochrony danych
  • zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych

oraz zajęć dodatkowych, dedykowanych dla każdej ze specjalizacji.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące m.in. problematyki ochrony danych osobowych w udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-urzędu, zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym oraz archiwizacji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” to m.in. tematy e-prywatności, przetwarzania w grupach kapitałowych, marketingu oraz sztucznej inteligencji.

W gronie doskonałych wykładowców znaleźli członkowie Zarządu i Rady Naukowej SABI oraz członkowie naszego Stowarzyszenia, w tym m.in.: Maciej Byczkowski, dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL, Tomasz Izydorczyk, adw. Xawery Konarski, dr hab. Arwid Mednis, Andrzej Rutkowski, dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN, Mariola Więckowska.

Rekrutacja trwa do dnia 20 października 2021 r. Zapraszamy i zachęcamy do zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona!

!!!Członkom SABI przysługuje 10% rabat na czesne!!!  

Szczegółowe informacje, w tym lista prelegentów, program studiów, harmonogram zjazdów czy wysokość czesnego, dostępne są na stronie: https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/