26 stycznia 2021 r., odbędzie się w ogólnopolska konferencja ON-LINE, pt.: Wyzwania i standardy dla Inspektorów ochrony danych w 2022 r. (AGENDA), organizowanej przez SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Podczas konferencji porozmawiamy o nowych trendach w ochronie danych osobowych w 2022 r., podyskutujemy o profesjonalizacji wykonywania funkcji IOD, zastanowimy się jakie problemy i wyzwania stoją przez IOD w czasie trwającej pandemii.

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów VII Dnia Inspektora Ochrony Danych (wcześniej Dnia ABI), który w 2015 roku ustanowiony został przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa.     

Udział w konferencji jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych tematem (także dla osób spoza SABI) i nie wymaga rejestracji. Wydarzenie będzie transmitowane na YouTube, a link do transmisji zostanie udostępniony na stronie https://sabi.org.pl/ oraz na naszym profilu na Facebook i LinkedIn.


Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na temat konferencji na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

Dzień IOD

26 stycznia 2021 r., zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji ON-LINE, pt.: IOD wobec nowych wyzwań w ochronie danych osobowych (AGENDA), organizowanej przez SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Podczas konferencji poruszymy tematy, które w tym roku stanowią wyzwania dla Inspektorów Ochrony Danych, a które związane są ze zmianami legislacyjnymi, w szczególności w komunikacji elektronicznej oraz z odpowiedzialnością Inspektora Ochrony Danych, działaniami zapobiegającymi nakładaniu sankcji na ADO, a także z udziałem IOD w procesach Privacy by design oraz Privacy by default.

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), który świętujemy już od 5 lat. Dzień Administratora Bezpieczeństwa Informacji ustanowiony został przez Zarząd Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji dla upamiętnienia wpisania pierwszego ABI do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po wejściu do stosowania RODO, kontynuujemy dobrą tradycję organizowania Dnia ABI, czego przejawem jest Dzień IOD.   


Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej www.sabi.org.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook i LinkedIn.

Dzień IOD

30 stycznia 2020 r. , w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, której organizatorami są SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), przypadającego na dzień 26 stycznia.

Szczegółowe informacje na temat historii Dnia ABI/IOD dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-ABI-IOD.php

Materiały z konferencji dostępne są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-IOD-2020/