SEMINARIA

ROK 2019

12 grudnia 2019 r. – Podstawy cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci oraz dyskusja podsumowująca najważniejsze wydarzenia dotyczące ochrony danych osobowych w 2019 roku.

28 listopada 2019 r. – Administracyjne kary pieniężne nałożone na Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego decyzją z dnia 18 października 2019 r. oraz na ClickQuickNow Sp. z o.o. decyzją z dnia 16 października 2019 r. Metody podnoszenia świadomości personelu administratora w zakresie ochrony danych osobowych. Najważniejsze kwestie bezpieczeństwa danych osobowych.

21 października 2019 r. – Kopiowanie dokumentów tożsamości z danymi osobowymi. Problemy wykorzystywania jawnych danych osobowych z rejestrów publicznych i innych zasobów informacyjnych podmiotów publicznych (otwieranie danych i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego).

26 września 2019 r. – Analiza decyzji Prezesa UODO z dnia 10.09.2019 r. nakładającej karę finansową oraz wnioski wynikające z decyzji dla stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym szacowania ryzyka

13 czerwca 2019 r. – Bezpieczeństwo i technologie zabezpieczeń danych osobowych z perspektywy infrastruktury IT. Czy IoT i AI to wyzwanie dla ochrony danych osobowych? Czyli jak nowa technologia wpływa na prywatność, jakie zagrożenia niesie oraz co zrobić, aby czuć się bezpiecznie? Status prac nad Kodeksem dobrych praktyk IOD.

16 maja 2019 r. – Zmiany przepisów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Status prac nad Kodeksem dobrych praktyk IOD.

18 kwietnia 2019 r. – Przepisy uzupełniające RODO.

21 marca 2019 r. – Nie-bezpieczna DPIA na przykładzie analizy dotyczącej danych diagnostycznych przeprowadzonej na zlecenie rządu holenderskiego. RODO w marketingu i sprzedaży – przegląd kluczowych zagadnień.

13 marca 2019 r. – spotkanie inicjujące prace nad stworzeniem „Kodeksu dobrych praktyk Inspektora ochrony danych”

14 lutego 2019 r. – Warsztaty analizy ryzyka.

10 stycznia 2019 r. – Meandry zaliczania incydentów bezpieczeństwa do naruszeń ochrony danych osobowych oraz szacowania poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, które mogą zostać spowodowane takimi naruszeniami. Przykłady incydentów i ich klasyfikacji oraz dalszej obsługi.